Câu số 1 :
Tham lam muốn được cả đôi
Thường vụt mất hết người đời cười chê
Thành ngữ ai biết mau kê
Đáp nhanh đáp đúng tên đề bằng khenCâu số 2 :
cây gì không có lá ?
sông gì màu đỏ về trưa ?
sông gì chín ngã đỗ vù ra khơi ?Câu số 3 :
E hèm tại sao 12+1=1 có ai biết không ?Câu số 4 :
Hai nàng nằm ở 2 phòng
Ngày thì mở cửa ra trông
Đêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài
Là con gì ?
Câu số 5 :
Tui có khu vườn đỏ
Với hàng rào màu trắng
Nắng k chiếu đến nơi
Mưa cũng k tới được
Nhưng vườn luôn ẩm ướt
cho hỏi khu vườn của tui là cái gì vậy ha


Câu 7 :
ban đầu đang có 10 cây đèn cầy đang cháy. Gió thổi tắt 2 cây. Sau đó lại tắt thêm 1 cây nữa. Người ta bèn đóng cửa sổ lại.
Như thế đèn cây không còn cây nào bị tắt nữa. Hỏi cuối cùng còn lại bao nhiêu cây đèn cầy??

Câu 8 :
Một bà cụ dành dụm đuôc 1000 đồng (loại tiền 1 đồng). điều này trong xóm ai cũng biết cả.
một hôm, thừa địp bà cụ đi vắng kẻ trộm đã phá cửa vào lấy 750 đồng từ trong bình đựng 1000 đồng tiền 1 đồng của bà cụ.
Cứ 30 giây hắn đếm được 50 đồng tiền 1 đống. Hỏi ít nhất cần bao nhiêu thời gian để lấy được số tiền trên?