Bộ phim đoạt giải OSCAR năm nay

Infomation


Code:
http://imdb.com/title/tt0477348/CD1
Code:
http://www.mediafire.com/?bzmzz0ug9w0
http://www.mediafire.com/?hda0cly33jm
http://www.mediafire.com/?djwst20nnxc
http://www.mediafire.com/?nxkau0swyen
http://www.mediafire.com/?yweltmhtzbm
http://www.mediafire.com/?mymwzyaxyzm
http://www.mediafire.com/?5jhml2czla2
http://www.mediafire.com/?q9jfnumxzub
CD2
Code:
http://www.mediafire.com/?0rdxxcx9xjz
http://www.mediafire.com/?4moyr94lo4j
http://www.mediafire.com/?ezytmm9yxmt
http://www.mediafire.com/?vmdvkg2m04b
http://www.mediafire.com/?nggoyhvvbtt
http://www.mediafire.com/?cyqdlzjvmyz
http://www.mediafire.com/?cbm9fxymxik
http://www.mediafire.com/?wwzcyhie2yw
SUB tiếng Việt

Code:
http://www.mediafire.com/?3yxppmjzsdn