Các bạn thử đoán nhé.

1. Cây gì dai nhất?
2. Cây gì dài nhất?
3. Xe gì hai bánh mà có số de (Lùi)?
4. Cây gì mà trẻ nít nhìn thấy là sợ nhất?
5. Cây gì mọc ở dưới đất mà cứ nói trên trời?

Hi hi giải cho vui, giảm strees thôi