Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều goá bụa.

Mẹ chồng dặn con dâu : "Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu".

Không bao lâu sau mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc nhở lại lời dặn thì mẹ chồng trả lời : "Mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng nữa đâu mà cắn."

Con dâu : "...!!!"