http://www.avantbrowser.com/

vào đây , nhìn vào cái banner của nó , thấy

THE FASTEST WEB BROWSER ON THE EARTH =,= .
(tạm dịch ---> trình duyệt web nhanh nhất thế giới =,= )

vào đây để down .

http://www.download.com/Avant-Browse....html?sb=2&v=0

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: