AIDII PocketFish v1.51
Game câu cá trên PPC, phiên bản v1.51.
Hỗ trợ tốt hơn trên WM5.0 và màn hình VGA.
Bạn phải mắc lưỡi câu, mắc mồi tùy chọn, quăng cần và chờ đợi...
Game phiên bản Retail, đã đưa trong DS, Link tải Game:

http://www.pdaviet.net/./downloads.php?do=file&id=550


Chúc vui vẻ !!!