đàn bà thích "nấu nướng" la` thích gi`?
đàn ông thích "đông dzui" là thích gì?