Loa ...Loa...
Lỳ cũng xin góp vui nhá....
Ai đoán đúng có phần thưởng nè...
Câu đó này của mm truyền lại...
Đố...Đố...các bạn...
Các bác... các cô... các dỳ... các chú...
Tay kon trai và tay kon gái...
Tay ai dơ hơn.... hihihi