- Nick: thanhkel1990
- Sở trường: Phim online châu Á
- Thời gian online:~2h/ngày
- Mong muốn: xây dựng VNMON phát triển tốt đẹp
- Hy vọng : BQT trả lời sớm cực sớm___sớm hơn lần trước