Em đi dạo qua box đó thấy có những bài viết chỉ để số phone 0909xxxxx rồi lặn mất tăm ( chắc có lẽ do sưu tầm ) nên mấy mem còn lại chỉ biết ngồi đó mà reply để đợi kết quả nhưng người post cũng mất dấu Chính vì vậ admin nên để thể nội qui là post rõ ràng ra một chút xíu tránh để tình trạng các mem reply lại liên tục như vậy