virus này đã xuất hiện cách đây 1 năm,nó phát tán và tàn phá khủng khiếp tài nguyên của bạn khi dính phải,Bidifferent hoặc BKAV có thể diệt nhưng theo mình không triệt để nó lây lan qua dịch vụ tin nhắn nhanh Yahoo Messenger phổ biến nhất hiện nay. Virus gửi IM cho toàn bộ danh sách friends mà chủ nhân hoàn toàn không biết về việc này.

Tin nhắn (message) phát tán virus có nội dung đa dạng:
http://fun.nguoiiu.com/y/local1.hta Tang ban tam thiep ne`...,
http://fun.nguoiiu.com/funny/ Vui qua ne
http://fun.nguoiiu.com/funny/ Vao day nhe... Chuc vui ve!
Khi nhận được message này người dùng tuyệt đối không click vào link, hãy bỏ qua Trong trường hợp đã nhiễm bị nhiễm virus này, bạn thực hiện các bước sau:
1. Download các công cụ cần thiết:
- Tải phần mềm http://www.download.com/Trend-Micro-...-10227353.html để quản lý các chương trình khởi động cùng Windows.
- Load phần mềm http://www.scanwith.com/download/Pocket_KillBox.htm để delete các file mà windows không cho phép.
2. Chạy Hijackthis:--->Click vào Do a system scan and save a logfile
sau đó,3 dòng đầu + dòng 5,6 ,12,13,19,20 và 27 các key do virus tạo ra bạn hãy check vào tất cả các key đó sau đó chọn fix checked để gỡ bỏ chúng.Các bạn tìm và click chọn vào các key sau:
R1 – HKCU\Software\Microsoft\Internet Exlplorer\Main,Default_Page_URL = http://fun.nguoiiu.com/life/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Exlplorer\Main,SearchPage= http://fun.nguoiiu.com/life/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Exlplorer\Main,Start Page = http://fun.nguoiiu.com/life/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Exlplorer\Main,First Home Page = http://fun.nguoiiu.com/life/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Exlplorer\Main,Window Title = Power by MTVC
O4 – HKCU\..\Run: (System32) C: Windows\System32.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: (Windows) C: (Windows\System32\victory.jse
O11 – Options Group: (International) International*
3. Xóa file bằng Killbox:
Bạn cần delete các file sau:
C:\WINDOWS\system32.exe
C:\WINDOWS\system32\victory.jse
chúc các bạn thành công

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: