Một người đàn ông nhặt được chiếc vỏ chai rất đẹp bên lề đường. Ông mở nút chai ra xem thì chợt thấy một vị thần cao lớn hiện lên. Vị thần cất giọng ồm ồm...

- Cảm tạ tấm lòng nhà ngươi đã giải thoát cho ta, nay ta ban cho ngươi một điều ước.
Người đàn ông may mắn suy nghĩ một lát rồi nói:
- Con mong ước có được một công việc thật là đặc biệt, một việc mà tất cả những người đàn ông trên thế gian này chưa từng có ai làm thành công và thậm chí là chưa từng dám cả gan thử.
Vị thần mỉm cười:
- Con rất có chí khí. Từ giờ trở đi con sẽ là một người giúp việc nhà.