Chẳng may mà có va chạm trên đường, ai cũng có lí lẽ riêng của mình. Để tiện phân xử đúng sai, chúng ta hãy đến đồn công an nào.

Một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát. Kiến Lửa mới trúng vào chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty sản xuất thức ăn cho côn trùng bèn tập hợp anh em, phần là để nhậu nhẹt, phần là để tăng thêm “vây cánh” cho mình. Đom Đóm và Muỗi cũng được mời tham dự bữa tiệc đó. Cả hai đều ăn mặc rất bảnh bao và lịch sự. Đang đi, bỗng Muỗi đâm sầm vào Đom Đóm, tức mình Muỗi quát:
- Mày điếc hay sao mà không nghe thấy tao vừa đi vừa ấn còi (tiếng vo ve) hả?
Bị hỏng bộ cánh đẹp, lại còn bị chửi, Đom Đóm cáu tiết quát lại:
- Thế mày mù hay sao mà không thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả?
- !!!!!