Ngày nay virus thường lây lan qua USB nên chặng virus thì chặng từ nguồn này là tốt nhất.Cách làm thì mấy bạn làm như bên dưới nhé.Hy vọng máy mấy cậu ko còn viurs nữa.

Tạo một file
autorun.inf bất kỳ, nhớ rằng chỉ cần đặt tên file là như vậy, còn nội dung bạn có thể bỏ không. Tiếp đó click chuột phải vào file vừa tạo ra và chọn thuộc tính read-only để không thể sửa đổi những nội dung của file này.


Để tăng tính bảo mật hơn nữa của file autorun.inf vừa tạo ra, chúng ta sẽ cấm mọi quyền truy xuất đến tập tin này bằng cách vào Run thực hiện: cacls <tên ổ đĩa>\autorun.inf /D Everyone. Ví dụ USB của bạn là ổ F, ta sẽ có: cacls F:\autorun.inf /D Everyone. Rồi sau đó chọn chế độ hidden cho file chạy này.
Lưu ý : Thỉnh thoảng nên kiểm tra file có bị virus xóa đi rồi tạo cái mới ko?Cẩn thận thôi.
Nếu nghi ngờ USB đó thì khi cấm USB đó vào giữ phím Shift để ko chạy autorun fileXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: