Các bạn có lẽ cũng đã biết Lạc Việt từ điển 2002 là bộ từ điển rất phổ biến và thông dụng không chỉ cho giới dịch thuật, dân IT mà còn cho nhiều lĩnh vực khác nữa khi cần tra cứu!
Tuy nhiên, do bộ từ điển này được xây dựng từ năm 2002 hoặc có thể sớm hơn, nên nhiều từ chúng ta gặp hàng ngày không có trong đó!
Trong khi đợi phiên bản mới vào cuối năm 2006 này (theo link: http://www.lacviet.com.vn/lcmsweb/De...Count=1& pi=1)
thì các bạn có thể làm giảm khả năng không tìm thấy từ bằng cách download mtdupgrade (ở đây: http://www.lacviet.com.vn/lcmsweb/De...aspx?pageid=18) để update/upgrade data cho bộ từ điển này của mình để cập nhật vốn từ đến ngày 19 tháng 10 năm 2005 và cũng để không hỏi đường dẫn để tham khảo Multimedia mỗi khi mở chương trình và khắc phục lỗi kết nối với server đối với các máy có cài firewall của các chương trình antivirus!

Cách upgrade mtdEVA:
Download file mtdUpdate.zip
Đóng mtd2002EVA và mtdShelf, UnZip file mtdUpdate.zip vào thư mục đã cài mtd2002 (thường là "CProgram Files\mtd2002").

Lưu ý: Đây là phiên bản nâng cấp dành cho khách hàng đã sử dụng mtdEVA2002. Không phải là chương trình cài đặt tự điển.

Mong rằng với hiểu biết nho nhỏ này của mình có thể giúp các bạn đạt được kết quả tốt hơn trong học tập

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: