Fire Heart Desktop Gadget
Reduced: 82% of original size [ 620 x 1020 ] - Click to view full image

Nó là cái gì vậy nhỉ?
Đây là một trái tim sống động trên desktop, sau khi cài đặt bạn sẽ thấy nó "rực lửa" tới mức nào. Các bạn có thể tùy chỉnh dễ dàng các hiệu ứng như độ lớn, mức độ đập thình thịch và hơn thế nữa là có thể lồng ghép ảnh người mình iu bên trong (để khi click vào nhìn cho đỡ ghiền ^^)

Features
Fire Heart and Teddy Bear
* Live heart beating!
* Very realistic and smooth real-time fire effect.
* Customizable appearance options such as adjusting the size and enabling/disabling the reflection and animation of the heart.
* Additional functionality such as viewing your favorite image, running a program, opening a web page, etc. by clicking the heart.
* Lovely interface:
CODE
Download Link
http://www.zshare.net/download/5081876ee79db3/