Lần trước gửi rồi nay đủ tiêu chuẩn gửi nữa
nick: emsomalam
mình muốn được làm MOD box phần mềm hay box nào cũng được mong BQT đồng ý (chắc chắn sẽ làm tốt)
kinh nghiệm : xài quá trời phần mềm luôn không nhớ hết
thời gian OL : rất lung tung và linh tinh giảnh lúc nào OL lúc ấy , thông thường là cả ngày, có lúc thì 2 ngày chưa online(T7, CN ko có đi làm) nhưng phục vụ hết mình.