nick: emsomalam
mình muốn được làm MOD box phần mềm mong BQT đồng ý
kinh nghiệm : xài quá trời phần mềm luôn không nhớ hết
thời gian OL : rất lung tung và linh tinh giảnh lúc nào OL lúc đấy nhưng phục vụ hết mình.