Danh sách các ca khúc nằm trong album" Tái sinh" của UnlimiteD.

1. Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn)
2. Mộ Gió
3. Linh hồn vẫn tồn tại
4. Những chiến Binh
5. UTD jam ( hòa tấu)
6. Wings of Destiny (cover Rhapsody)
7. Sự cứu chuộc
8. Final countdown (melodic death).