Cuộc sống không phải là một khó khăn cần giải quyết, mà là một món quà cần được nâng niu. Bạn chắc chắn có khả năng đứng trên đỉnh những gì từng đánh bạn gục ngã...

*Mọi người đều biết:

Bạn không thể làm vừa ý tất cả mọi người.

Bạn không thể làm tất cả mọi việc ngay một lúc

Bạn không thể làm mọi việc tốt như nhau

Bạn không thể làm tốt hơn tất cả mọi người, cũng như không phải tất cả mọi người đều làm tốt hơn bạn.

*Vì vậy:

Bạn phải tìm ra mình là ai và hãy là chính mình

Bạn phải quyết định điều gì đáng ưu tiên hàng để tiến hành thực hiện trước

Bạn phải khám phá điểm mạnh của mình để khai thác triệt để

Bạn phải biết không nên ganh đua với người khác bởi vì không ai khác ở trong tình huống của bạn ngoại trừ bạn.

*Khi đó:

Bạn sẽ biết chấp nhận sự độc đáo duy nhất của mình

Bạn sẽ biết lập những lưu tiên và ra quyết đinh.

Bạn sẽ biết sống với đúng khả năng của mình

Bạn sẽ biết tôn trọng chính mình một cách thích đáng và bạn sẽ trở thành “chính bạn tốt nhất” có thể.

*Hãy dám tin rằng:

Bạn chỉ có một trên đời, độc đáo và tuyệt vời.

Chỉ có một người duy nhất giống bạn trong mọi thời đại, đó là bạn!

Hơn cả một quyền lợi, bạn phải có nghĩa vụ với bản thân mình

Cuộc sống không phải là một khó khăn cần giải quyết, mà là một món quà cần được nâng niu.

Chắc chắn bạn có khả năng đứng trên top những gì từng đánh bạn gục ngã, để đạt được những điều tưởng như không thể.


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: