không sử dụng đến phần mềm, ta có thể khóa không cho truy cập vào 1 trang website nào đó

cách khóa :
- Mở INternet Explorer lên vào Tools -> Internet Options... -> Content -> chọn Enable -> Chọn tiếp: Approved Sites
- Gõ tên trang web muốn khóa, nhấn Never > OK
- Gõ password > OK
Bạn thoát ngoài bảng Internet Option, bấm vào > Content > Enable…gõ password > OK > Chế độ khóa các trang web hiện ra chử Disable.
Lúc này chế độ khóa trang web đã được kích hoạt.
Bây giờ nếu ai đó muốn truy cập websites đó phải biết password

Cách mở :
- Mở INternet Explorer lên vào Tools -> Internet Options... -> Content -> Bạn chọn Disable > gõ password -> OK . Chế độ mở các trang web hiện ra chử Enable

lưu ý :
. Password phân biệt chử hoa và chử thường, do đó khi tạo pass nên bỏ Caps Lock.
. Lúc đầu khi duyệt website thì cách khóa web này hơi phiền .Vì khi vào bất kỳ trang web nào nó cũng đòi hỏi password , nó hiện lên cái ô thật là đáng ghét.
. Để khi duyệt những trang web mà ta không khóa tránh hiện ra cái ô đòi Pass đó thì ta cũng vào Tools > Internet Options > content > settings > gõ pass > OK > Chọn tiếp: Approved Sites > điền tên những trang web đó rồi bấm Always.
. Bây giờ thì ta duyệt web không còn hiện ra cái ô đòi password nữa, chỉ khi nào ta duyệt các trang web trong danh sách cấm hoặc những trang web mới chưa có trong danh sách Always thì nó lại xuất hiện ô đòi password đó.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: