mấy hôm nay vào 4rum vnmon không được, cứ hễ vào là nó hiện ra thông báo hệ thống đang chuyển bạn vào diễn đàn, sau đó nó không chuyển vào diễn đàn mà lại có một thông báo khác, liên quan đến host của diễn đàn hay sao đó, nói chung là không còn sử dụng được. Đến hôm nay em vào thử lại thì lại vào được
anh Huy giải thích giùm em phát, em cám ơn nhiều lắm đấy ạ