_mới tham gia cũng chưa biết gì,thấy mục này hay nên mình có 1 bài đố nếu ai đoán trúng mình tặng 1 cái kiss= niềm tin nhá

_câu đố như sao:

_có 1 bà già nọ sống chung với 1 đứa con gái và 1 con rể, 1 hôm bà bị mất 1 con trâu thế là bà ấy lên quan kiện :

+bẫm quan nhà con hôm qua mất trâu ạ !

quan hỏi:

+thế bà mất mấy con ?

+dạ con mất 1 con không phải 1 con mà là 1 con ạ !

quan lại hỏi tiếp:

+thế bà biết mất lúc giờ nào ko ?

+dạ bẫm quan lúc nữa đêm không phải nữa đêm mà là nữa đêm ạ !

quan lại hỏi tiếp :

+thế bà có biết ai lấy không?

bà ấy trả lời chắc nịch :

_dạ bẫm quan ngừoi dưng không phải nguời dưng mà là nguời dưng lấy ạ !


_đó các bạn vậy 3 câu trả như thế nào

+1con ko phải 1 con mà là 1 con =?con
+nữa đêm ko phải nữa đêm àm là nữa đêm=? giờ
+ngừoi dưng ko phải ngừoi dưng mà là ngừoi dưng =? ai