Phần VIII : Hướng dẫn nhiệm vụ Hạ Hầu Cầm

Các bạn còn nhớ khi đi đánh Chương Vĩ Cương ( 180/180 ) trên Bắc Tuyền Châu trong nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ không . Khi bạn đánh bại anh ta bạn sẽ cứu được Chung Thị bên cạnh đó còn được 1 cái Mật hàm Chương Vĩ Cương . Bạn right click vào nó để mở nhiệm vụ ra .


Bạn về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm ( 223/196 ) .


Đối thoại với Hạ Hầu Cầm lần nữa . Cô ta kêu bạn đi Long Tuyền thôn đánh 20 con Hồ ly ( Dương Châu --> Long Tuyền thôn 195/203 ) . Quay về gặp Hạ Hầu Cầm , đối thoại với cô ta lần nữa , cô ta đưa cho bạn 3 bức Thư tín


Bạn đi liên lạc với 3 người là Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) , Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) , Gia các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) .

Sau đó quay về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm , đối thoại với cô ta lần nữa . Sau đó bạn lại gặp Đại phu Trần Mẫn ( Dương Châu 215/201 ) .


Ông ta nhờ bạn kiếm Hoàng hổ linh cốt ( đánh Hổ ở Thiếu lâm hoặc Linh Bảo sơn ) .


Trần Mẫn sẽ đưa cho bạn Hổ cốt linh phấn


__________________


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: