Phần VII : Hướng dẫn nhiệm vụ Công Tôn Thư

Gặp Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) để nhận nhiệm vụ .


Ông ta kêu bạn lên Võ Đang gặp Tử Hạc Chân Nhân ( 228/207 ) .


Tử Hạc kêu bạn lên Linh Bảo sơn ( từ Bắc Tương Dương chạy lên ) nói chuyện với Kiếm Đồng ( 228/217 ) .


Sau đó về Võ Đang gặp Tử Hạc . Tử Hạc lại nhờ bạn đi kiếm 10 Hổ cốt ( đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) .


Tử Hạc nhờ bạn đem Hổ cốt Mãn Sơn đơn cho Kiếm Đồng ( Linh Bảo sơn 228/217 ) . Sau đó về Võ Đang phục mệnh .

[/url]

Tử Hạc lại kêu bạn gặp Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Ông ta nhờ bạn đến Linh Bảo sơn đánh Thợ săn ( hay còn gọi là Liệp Hộ ) để lấy lại Cờ tiêu cục .


Xong Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Linh Bảo sơn lấy lại 20 Hàng hóa bị mất ( đánh Liệp Hộ ) . Xong Công Tôn Thư bảo bạn về Võ Đang gặp Tử Hạc .


Tử Hạc sai bạn đi Mộ Tuyết sơn trang ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang 186/196 ) đánh Thương kháchKiếm khách để lấy Mật khẩu .


Sau đó lại Gia đinh Mộ Tuyết ( 202/192 ) đọc mật khẩu .Sau đó vào đánh Thương khách và Kiếm khách để lấy Lệnh bài Mộ Tuyết sơn trang .


Xong chạy lại Cửu đầu Kim Phụng ( 187/183 Mộ Tuyết sơn trang ) nói chuyện .


__________________
Quay về Võ Đang gặp Tử Hạc báo tin . Ông ta kêu bạn đi Thất Tinh động tầng 1 ( Võ Đang --> Thất Tinh động ) đánh Cửu Vĩ Ngân Hồ ( 228/188 ) .


Xong đem Danh bài về đưa cho Tử Hạc .


Quay về Tương Dương gặp Công Tôn Thư ( 192/182 ) . Ông ta kêu bạn lên Mộ Tuyết sơn trang nói chuyện với Cửu đầu Kim Phụng , đánh bại Cửu đầu Kim Phụng bạn nhặt được Thư gửi Thác Bạc Kỳ


Bạn chạy lên Kiếm Môn Quan ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang --> Kiếm Môn Quan , hoặc Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kiếm Môn Quan ) gặp Thác Bạc Kỳ ( 164/187 ) .


Bạn phải đi đánh 20 Tống quân tử sĩ 20 Tống quân đao binh ( đánh ở Nhạn Môn Quan hay Kiếm Môn Quan đều được ) . Sau đó quay về gặp Công Tôn Thư .

Ông ta kêu bạn đi lấy bản đồ Tây Hạ ( còn gọi là Tây Hạ bố trận đồ , đánh Tống quân tử sĩ và Tông đao binh) .


Xong Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Kiếm Môn Quan đánh 3 tên Tây Hạ tướng lĩnh ( 170/182 ) . Bạn sẽ nhận được 3 Mật thư Tây Hạ


Sau đó về gặp Công Tôn Thư , ông ta lại nhờ bạn lên Kiếm Các Thục Đạo lấy 10 Huy chương Nhất phẩm đường (đánh Đao TuyệtKiếm Cuồng ) .


Sau khi giao cho Công Tôn Thư xong bạn lên Kiếm Môn Quan gặp Thác Bạc Kỳ ( 164/187 ) . Sau đó trở về Kiếm Các Thục Đạo đánh bại Dã Lợi Bá Nham ( 188/200 ) .


Sau khi đánh bại Dã Lợi Bá Nham xong bạn nhặt được Dược phẩm thần bí đem về gặp Công Tôn Thư .


Rồi lên Đường Môn gặp Độc Si ( 198/174 ) .


Ông ta nhờ bạn kiếm 10 Mê hồn hương (đánh Nữ kiếm hiệpTrúc Ty động , Đường Môn --> Trúc Ty động 180/193 ) , 10 Hoàng liên ( từ kỹ năng hái thuốc ) và 5 Nhiễu minh đậu ( từ kỹ năng canh tác ) để làm thuốc giảiXong giao cho Độc Si , bạn tiếp tục lên Kiếm Các Thục Đạo đánh Đao Tuyệt và Kiếm Cuồng để lấy 5 bình thuốc giải Bi Tô Thanh Phong . Đem thuốc giải về cho Công Tôn Thư .


Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Kiếm Các Thục Đạo phá hủy 5 Rương độc dược . Sau khi phá hủy xong bạn lụm được Công văn Liêu quốc . Trở về Tương Dương gặp Công Tôn Thư .


Sau đó lên Phục Ngưu sơn ( Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 ) để tìm Lạc phách sơn tặc ( 169/166 ) . Anh ta nhờ bạn đánh bại 15 tên Liêu đao binh , 15 tên Liêu thương quân15 tên Liêu tiễn binh . Xong về gặp Lạc phách sơn tặc .


Sau đó về Võ Đang gặp Tử Hạc để tìm cách phá giải bùa chú của Tà tăng . Tử Hạc kêu bạn lên Phục Ngưu sơn đánh Tà tăng để lấy 10 Hắc thiên nhãn châu5 chén Hắc khuyển linh huyết ( từ kỹ năng tập linh ) .


Sau đó Tử Hạc đưa cho bạn Thiên linh phá tà chú , đem cái đó lên cho Lạc phách sơn tặc trên Phục Ngưu sơn .


Sau đó đem Bản đồ Phục Ngưu sơn về Tương Dương gặp Công Tôn Thư .__________________
Tại đây lại chia ra làm 2 hướng nhiệm vụ :

* Hướng 1 :
Công Tôn Thư kêu bạn đi gặp Tương Dương quận phủ ( thật ra là Tổng binh 190/187 ) .


Ông ta đưa cho bạn 2 chén thuốc nổ


Nhờ bạn đem lên Phục Ngưu sơn tiêu huỷ 2 Tháp canh quân Liêu ( Right click vào chén thuốc nổ để sử dụng 193/190 và 169/178 ) .


Sau đó về Tương Dương trả nhiệm vụ cho Tổng binh . Ông ta lại nhờ bạn lên Phục Ngưu sơn đốt lương thảo của quân Liêu ( 192/167 ) . Sau khi đốt xong bạn nhận được Mật thư Thiên Âm giáo .


* Hướng 2 :
Công Tôn Thư nhờ bạn lên gặp Tử Hạc . Tử Hạc kêu bạn đi kiếm 10 Huyền hạc linh huyết10 Bích huyết sa ( từ kỹ năng tập linh ) .


Sau đó Từ Hạc đưa cho bạn 3 bình Phá Chú thủy .


Đem 3 bình đó lên Phục Ngưu sơn để đánh bại 3 Pháp sư Tây Hạ ( hay còn gọi là Thầy pháp Tây Hạ , 180/196 , 169/193 , 181/187 ) .

- Cách đánh Thầy pháp Tây Hạ không tốn 1 giọt máu ( chỉ áp dụng cho Võ đang nâng skill hệ hỏa Liệt Diệm kiếm pháp hay các phái khác có skill tương tự ) : bạn đánh 1 hit để nhử Thầy pháp theo sau đó bạn dụ nó lại những chỗ tương tự thế này


. Lúc đó bạn cứ tự do mà đánh nó.

Sau khi đánh bại 3 Thầy pháp Tây Hạ xong bạn nhận được Mật thư Nhất Phẩm Đường .__________________
Trợ giúp trực tuyến, nhóm Thập Diện Mai Phụchttp://chat.zing.vn

Giao 2 bức thư đó cho Công Tôn Thư . Sau đó quay lại Phục Ngưu sơn tìm Lạc phách sơn tặc hỏi thăm tin tức . Sau đó đến Long Hổ động tầng 1 ( 192/197 ) đánh bại Sơn tặc Đại Vương ( 187/207 ) .


Sau khi hạ hắn ta xong bạn được Mật thư Lương Sơn , đem nó về cho Công Tôn Thư .


Thế là xong nhiệm vụ Công Tôn thư rồi đó !Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: