Phần V : Hướng dẫn nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ

Đến gặp Vương Nghiệp Vĩ ( Tuyền Châu 196/185 ) .


Ông ta nhờ bạn đi kiếm lại 20 Ngọc khí hay còn gọi là Hàng ngọc thạch ( đánh Lưu manh để tìm ) .


Sau đó Vương Nghiệp Vĩ nhờ bạn đi đánh Diêu Lập Thành ( Bắc Tuyền Châu 198/189 ) .


Để lấy lại sách của Vương Nghiệp Vĩ ( nếu tới tọa độ đó mà không thấy Diêu Lập Thành ở đâu có nghĩa là có người đã đánh Diêu Lập Thành trước đó rồi bạn hãy chờ một chút anh ta sẽ xuất hiện trở lại ) .


Quay về đối thoại với Vương Nghiệp Vĩ , ông ta bảo bạn đi tìm Hạ Kiệt ( 166/182 Tuyền Châu ) nói chuyện .


Hạ Kiệt nhờ bạn đi đánh 10 tên Lưu manh10 tên Côn đồ ( ở Bắc Tuyền Châu và Tây Tuyền Châu ) . Xong Hạ Kiệt lại nhờ bạn đi kiếm Cây ngãi ( trong game ghi là Thanh Hao ) , Rễ sắn ( trong game ghi là Cát Cánh ) , Bội lan , Liên kiều , Kim ngân hoa ( mỗi thứ 3 cái , đánh cây Thảo dượcTây Tuyền Châu ) và 10 lông Tiểu thanh lang ( tức lông sói , đánh Sói xanhBắc Tuyền Châu ) .


Xong Hạ Kiệt kêu bạn về gặp Vương Nghiệp Vĩ . Vương Nghiệp Vĩ kêu bạn đi gặp Đại Chí Cương ( 175/177 Tuyền Châu ) .


Đại Chí Cương lại kêu bạn đi gặp Chu Bân Cử ( 162/185 Tuyền Châu ) nhờ phục hồi nét chữ trên bức thư .


Chu Bân Cử nhờ bạn đi kiếm Linh phù chỉ ( mua ở tiệm Tạp hóa ) , Chu sa ( có được từ kỹ năng Tập linh ) , Lông heo ( còn gọi là Dã trư mao , đánh Heo rừngTây Tuyền Châu ) .


Sau đó Chu Bân Cử kêu bạn đi gặp Lưu quản gia ( 176/192 Tây Tuyền Châu , trên bản đồ không hiện tên ông ta )


Lưu quản gia kêu bạn đi gặp Thợ rèn Chung Phóng ( 171/188 Tuyền Châu ) .


Chung Phóng nhờ bạn đi đánh Chương Vĩ Cương ( 180/180 Bắc Tuyền Châu ) để cứu vợ anh ta là Chung thị về .


Xong bạn dẫn Chung thị về chỗ Chung Phóng trong thời gian90s nếu không bạn sẽ phải làm lại nhiệm vụ cứu vợ Chung Phóng .


Thế là xong nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ rồi


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: