Tới gặp Bách Hiểu Sinh


1 ./ Nhiệm vụ Trường Môn Sách :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi Dã Trư lâm ( tức khu rừng Đông Bắc Cái Bang ) đánh Lương sơn nhãn tuyến để kiếm 9 cuốn Trường môn nhân vật phổ ( hay còn gọi là Trường môn sách ) .


Xong quay về Bách Hiểu Sinh trả nhiệm vụ

2./ Nhiệm vụ Thiên Âm Giáo tạp thư :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 9 cái Thiêm âm tạp thư , đánh Liệp hộ còn gọi là Thợ sănLinh Bảo Sơn ( Phía Bắc của Tương Dương chính là Linh Bảo sơn ) .


Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

3./ Nhiệm vụ Phong tục Xi Hỏa giáo :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Xi Hỏa giáo dân tục .
Lên Ô Mông bộ ( Đường Môn --> Ô Mông bộ 194/204 ) đánh Thiếu nữ Ô Mông bộ .


Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

4./ Nhiệm vụ Thiên Trí - Nhất phẩm đường nhật sự :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Nhất phẩm đường nhật sự .
Lên Mộ Tuyết sơn trang ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang 186/196 ) đánh Mộ Tuyết kiếm khách và Mộ Tuyết thương khách .


Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: