Phần III : Nhiệm vụ Khấu Chuẩn

Đối thoại với Khấu Chuẩn ( 178/174 Biện Kinh ) .


Khấu Chuẩn sẽ bảo bạn đi đến Thiên Ba Dương phủ đối thoại với Xa Thái Quân ( 191/196 .


Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi đánh 20 tên Lưu manh và lấy 10 bình Thiên tửu về ( Lưu manh có ở xung quanh các thành ) .Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .Xa Thái Quân tiếp tục bảo bạn đi đánh 10 tên Côn đồ ( có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .

Xa Thái Quân lại bảo bạn đánh Côn đồ để lấy 5 lời khai của Côn đồ ( Côn đồ khẩu cung ) về .


Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi Hạnh Hoa Thôn ( từ Nam Biện Kinh chạy qua ) tìm tung tích của Bách Thảo Ông . Bạn hãy lại đối thoại với con gái của Bách Thảo ÔngBách Thúy Bình ( 175/189 Hạnh Hoa Thôn ) .


Bách Thùy Bình sai bạn đi kiếm 5 tổ Ong vàng ( Ong vàng có ở Hạnh Hoa Thôn " hơi hiếm " , Nga My , Thúy Yên ) và 5 Cát cánh ( đánh Thỏ xám ở xung quanh các thành ) .


Bách Thúy Bình lại kêu bạn đi kiếm 10 Trùng noãn ( đánh Thiết giáp trùngHạnh Hoa thôn ) .

Bách Thúy Bình sẽ đưa cho bạn Mịch Tông Cổ .


Dùng Mịch Tông Cồ để tìm Bách Thảo Ông , theo tọa độ được ghi đến đánh Tiểu Hàn để cứu Bách Thảo Ông .Sau đó về đối thoại với Khấu Chuẩn . Rồi gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ở Biện Kinh ) .


Triệu Diên Niên sai bạn đi giao thư cho 3 người Hạ Hầu Cầm ( Dương Châu 224/196 ) , Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) và Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Sau đó quay về đối thoại với Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) .


Thế là xong nhiệm vụ Khấu Chuẩn rồi !


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: