sau 1 thời gian thử thách . Se7en đã chứng tỏ cậu ấy thật sự muốn góp sức mình cho sự phát triển của 4rum

Nay set Se7en làm Mod . Đó là phần thưởng cho ~ nổ lực của cậu ấy

Se7en sẽ có đầy đủ quyền lợi của 1 VIP . Và ~ ưu đãi giành cho BQT VNMON
Cung hỷ ....