Ở LÀNG NỌ CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ 1 CON TRÂU , VÌ CON TRÂU BỊ BỆNH NÊN BÀ LÀM ĐƠN LÊN QUỶ BAN XIN LÀM THỊT TRÂU .THƯ PHÃN HỒI GHI :

Trâu là sức kéo không đuợc thịt.
bạn hãy thêm dấu để giúp bà ta có thể bán trâu ?