Trò chơi gì chỉ có 2 người chơi với nhau.boy & boy,boy & girl,girl & girl đều chơi được.
Chơi ở đâu củng được:trên bàn,trên ghế hoặc trên giường đều được...hehe nghe hấp dẫn wa'
Khi đã chơi thì chắt chắn sẽ ra..."nước","nước" càng nhiều thì càng vui.
đó là trò gì mà hấp dẫn vậy hả anh em.cố trả lời nha