Tại sao mấy cái Icon trên desktop của mình đột nhiên bị nhòe vậy và cả ở thanh Taskbar cũng thế nữa , còn khi mình chỉnh cái Colour Quality về Highest thì không có bị gì hết nhưng chỉnh về Medium thi lại bị dính . Ai chỉ mình cách khắc phục với ! Thank trước đó...