CƯỠNG HIẾP
Một hôm, 3 thằng con trai cưỡng híp 1 con nhỏ. Sáng hum sau, cả 3 người đều lên quan.

Ông quan hỏi thằng thứ nhất: - Mày đã làm gì con nhỏ?
Thằng đó trả lời là: - Con đã bóp dú con nhỏ đó.
Ông quan hỏi: - Mày hok có vú hay sao mà còn bóp nó, phạt 2 năm tù.

Ông quan hỏi thằng thứ 2: - Mày đã làm gì con nhỏ?
Nó trả lời: - Con bóp đít con nhỏ đó.
Ông quan hỏi: - Mày hok có đít hay sao mà bóp nó, phạt 4 năm tù.

Ông quan hỏi thằng thứ 3: - Mày làm cái gì con nhỏ?
Nó nói: - Con đã sờ chym con nhỏ.
Ông quan nói: - Mày hok co chym, sờ nó cho bik, hok có tội, dc về.
DỰ GIỜ
Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng :
- Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a" thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!

- Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a"
- Cả lớp: Cái ca
- Cô giáo ra vẻ rất đắc ý.
- Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã Cô giáo kêu: "U"
- Cả lớp: "cái cu"
- Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : "Im"
- Cả lớp: "cái chim"
- Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: "Ồn"
- Cả lớp: "cái Lồn`..."
- Cô giáo: "ặc" - Cả lớp: "cái con cặc............