Anh old_cat tuy ko đóng góp bài vở cho 4rum nhiều . Nhưng ~ việc anh làm cho VNMON thì ko ai có thể phủ nhận được . Set Mod danh dự cho anh để anh tiện vào box BQT hội họp với anh em

Thân !!!