DLink:
Code:
http://mihd.net/hyb0ug
http://mihd.net/4uh37d
http://mihd.net/5sd9gt
http://mihd.net/2xmr5d
http://mihd.net/dpcveo
http://mihd.net/aruk15
http://mihd.net/7fgq31
http://mihd.net/jqa8kn
http://mihd.net/qzo68y
Sub: Code:
http://mihd.net/7c5mbo
Link MG:
Code:
http://www.megaupload.com/?d=VW73UT7Z
http://www.megaupload.com/?d=364O3ODX
http://www.megaupload.com/?d=NYLYW5LK
http://www.megaupload.com/?d=AKDQ0IZ4
http://www.megaupload.com/?d=RCXI5OT1
http://www.megaupload.com/?d=5EILYWMG
http://www.megaupload.com/?d=Z5KRIPVF
http://www.megaupload.com/?d=KAVF3H93
http://www.megaupload.com/?d=GNJHW2FD
http://www.megaupload.com/?d=OC6ZVBKM


Thêm Link Rapid cho các pro nè


Code:
http://rapidshare.com/files/48936287/CoD.rar.001
http://rapidshare.com/files/48936295/CoD.rar.002
http://rapidshare.com/files/48939452/CoD.rar.003
http://rapidshare.com/files/48936296/CoD.rar.004
http://rapidshare.com/files/48936377/CoD.rar.005
http://rapidshare.com/files/48936292/CoD.rar.006
http://rapidshare.com/files/48939161/CoD.rar.007
Thêm link phụ đề nữa nè
Code:
http://rapidshare.com/files/48937578...0Dimension.srt
download về join xong thì đổi đuôi rar thành avi là ok