Bài hát trong album Elephunk của Black Eyed Peas, tất nhiên là chỉ có VN và TQ là ăn cắp giai điệu 1 cách trắng trợn như thế

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...