Mình xin hỏi BQT là tại sao mình đăng kí đã được hơn 1 tuần mà vẫn chưa nhận được email của BQT là thế nào ??? . Nhưng khi đăng kí thì trong bản đăng kí chỉ ghi là " email có thể chậm 24 giờ " . Thế mà giờ này vẫn chưa thấy gì ???? Xin BQT trả lòi giúp mình