Phần thưởng cho Người bình chọn :

Bạn chỉ cần trả lời 2 câu hỏi sau . Nếu chính xác bạn sẽ là người đoạt giảiCâu hỏi 1 :

Theo bạn ai là người đoạt giải Miss VNM lần này ?Câu hỏi 2 :

Theo bạn có mấy người trong Ban Quản trị nghĩ giống như bạn ( chú ý là Ban quản trị nha )

Hạn chót tham gia là 1 tháng

Giải thưởng :

Có 3 giải

Giải nhất : 10 phim từ VIP + 1 acc video box

Giải Nhì : 5 phim từ VIP

Giải Ba : 3 phim từ VIP


Mọi người tham giả trả lời bằng cách reply luôn dưới đây nhé

Chúc may mắn !!!