1. Anh ngồi đâu, em cũng ngồi chầu,
Anh yêu em, anh mớm quết trầu cho em. -Là cái gì?

2. Áo đơn, áo kép đứng ép bờ ao. -Là cây gì?

3. Ba chục cùng ở một lồng,
Một chục có mồng, hai chục thì không. -Là cái gì?

4. Bốn ông đập đất, một ông phất cờ,
Một ông vơ cỏ, một ông bỏ phân. -Là cái gì?

5. Bất ngôn nhi tín, bất nộ nhi uy,
Tam niên nhất thực, tự nhiên phì. -Là cái gì?

6. Cái lò thây lẩy bảy cái lỗ cua. -Là cái gì?

7. Con đống khố, bố cởi truồng. -Là cây gì?

8. Chành chành ba góc, hai lỗ chọc sâu,
Rút ra đỏ đầu, hai thằng đạp chát. -Là cái gì?

9. Không chân không tay không mắt không mũi,
Lủi thủi mà đi cu li không đầu. -Là con gì?

10. Trên lông, dưới lông tối lồng làm một. -Là cái gì?

11. Vừa bằng con gà trống đỏ, thò lỗ trên cây. -Là cái gì?

12. Vừa bằng cái nong, cả làng đong chả hết. -Là cái gì?

13. Vừa bằng quả bí, nhi nhí những hột. -Là cái gì?

14. Vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng. -Là cái gì?

15. Cục thịt bò, mà không phải là cục thịt bò, mà là cục thịt bò. -Là con gì?

16-33.
Hoa gì hẹn đến ngày sau?
Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê?
Hoa gì nghe tiếng mà ghê?
Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên?
Hoa gì thơm ngát về đêm?
Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ?
Hoa gì nhiều tuổi để thờ?
Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang?
Hoa gì sớm nở tối tàn?
Hoa gì được sánh vào hàng tôn vương?
Hoa gì e thẹn bên đường?
Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi?
Hoa gì theo ánh mặt trời?
Hoa gì xinh đẹp đồng thời lắm gai?
Hoa gì muôn dặm đường dài?
Hoa gì thơm ngát sánh tài môi em?
Hoa gì mởi hội vui chơi tưng bừng?
Hoa gì nghe đến phục tài nữ lưu?