Buổi sáng thức dậy gà trống gáy :
"Nhà có gà mái không???"
Mái ta liền nhỏ nhẹ :
" Có có có có có..."
Dê nghe thấy liền khích :
" Deeeeeeee Deeeeeeee đi"
Mèo thấy vậy liền kêu lên :
" eo ơi eo ơi "
Chó tò mò quá cũng xí vào nhặng xị :
" đâu đâu đâu"
Lợn thì láo hơn, nó kêu :
" ịt ịt ịt ( tự hiểu ) "
Gà con nghe thấy vậy thì hoảng bèn kêu lên :
"khiếp khiếp"
Ngựa sướng quá cười :
"hí hí hí " Rõ to ...
Làm ông chủ nhà thức dậy, trưa hôm đó cả nông trại được ăn thịt gà trống