Người dẫn chương trình trong rạp xiếc xuất hiện trên sân khấu:
- Xin mời quý vị mục kích tiết mục xiếc thú mới. Đó là một con chó cực kỳ thông minh, nó có biệt tài đoán biết tuổi của hết thảy các quý bà quý cô ngồi đây qua nhịp sủa của mình.
Đám đông khán giả lục đục đứng dậy.
Người dẫn chương trình ngăn:
- Hỡi quý bà quý cô thân mến, xin mọi người hãy kiên nhẫn ngồi lại! Nó chỉ có thể đếm đến số 20 thôi.