hơi ít thông cảm

bôi bác "the ring" we'

đáng lẽ rôi nên nghi ngờ 1 chút khi anh ấy mỡ chai vang trắng.......
oh my god

vui nhĩ????

cám ơn anh đã báo động cho chúng tôi!!!!!!!
thằng già này nói nhãm giề thía.......tao bị lọt cống mà????

xin lỗi tôi nhầm...

bốp bốp chát chát

sorry độc giã ...bức sau quá bạo lực ngân không thễ post khữa khữakết thúc 1 bức tranh
thèng họa sĩ đâu ta???????