Nói kinh điển ko biết có quá ko, nhưng mà nhóm thuộc loại cây đa cây đề trong dòng nhạc Dance, hnay giới thiệu vài bài

Weekend
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...


Vài bài khác:
Seven Bridges

The logical song

Maria (I like it loud)