một bộ phim kể về việc 2 thanh niên Mỹ Paxton, Josh và 1 người Iceland Oli cùng đi du lịch đến châu Âu, nghỉ trọ trong một nhà nghỉ ở Slovakian, cả 3 đều không biết chuyện gì đang chờ đợi trong ngôi nhà nghỉ khủng khiếp này cho đến khi....

http://www.megaupload.com/?d=3TI2U2WO
http://www.megaupload.com/?d=CU5DNMRJ
http://www.megaupload.com/?d=4HSYGR2D
http://www.megaupload.com/?d=4JO64HGH
http://www.megaupload.com/?d=P43C2IRP
http://www.megaupload.com/?d=LDG66E4S
http://www.megaupload.com/?d=11OXUJLR