Nội Dung:

Không sử dụng kỹ xảo, không máu me rùng rợn quá mức, Oan hồn tuy được thực hiện tại Mỹ nhưng rất gần với dòng phim kinh dị châu Á. Không kết cấu theo mạch chuyện xuyên suốt, liên tục kiểu "truyền thống", Oan hồn có 3 phần: Người khách trọ - Con một - Bà thày. Mỗi phần gần như một câu chuyện độc lập, nhưng vẫn có sự gắn kết với tổng thể vì nó thể hiện những khoảng thời gian và không gian sống khác nhau của nhân vật chính - nhà văn Lộc (Tuấn Cường đóng) - đồng thời thể hiện sự biến chuyển của nhân vật này.

Diễn xuất:

Tuấn Cường vai Lộc; Kathleen Luong vai Linh; Catherine Thúy Ái vai bà thầy; Kathy Nguyễn vai Hoa... Cùng các diễn viên Becky B Vũ, Michael Minh, Mai Thy Dao, Nam Sinh Tín, Đặng Hùng Sơn. Đạo diễn Victor Vũ. Phân cảnh: Nguyễn Hoàng Nam, Victor Vu, Peter Vo...
Download Oan Hồn Part 1

Download Oan Hồn Part 2