Hế lô lại gặp mọi người, lại post câu hỏi nì:
1) có 2 cha 2 con mỗi người săn được 1 con chim, tại sao khi về đếm chỉ có 3 con ( câu này trong sách)
2) Câu đố sinh học: có 9 con giun, chặt 1 đốt của 3 con giun, hỏi còn mấy con giun.
3) 2 đống táo, 3 đống lê, 5 đống vải. Cả ba tụ lại 1 chỗ thành mấy đống.
4) Người da đen lên núi đen thấy gì? Người da trắng lên núi đen thấy gì?
5) Câu đố toán học: nước và 6000. Biết hơn nước 5000. Nước mấy ngàn?
Đó có dễ lẫn khó giải được thì sẽ được cung cấp mồi câu cá ( quà ít do nghèo ).
Câu hỏi hay thanks giùm 1 cái.^^