Xin giới thiệu những con cá nước ngọt “khủng” nhất đã sa lưới trong thời gian qua.

Cá da trơn khổng lồ sông Mekong. Dài 3 mét, nặng 300 kg


Cá tầm thìa Mississippi. Dài 2,21 mét.


Cá trê Wels (sông ở vùng nước ngọt châu Âu và châu Á).

Dài 5 mét, nặng 306 kg


Cá nhái Mississippi. Dài 3,05 mét, nặng 136 kg


Cá rô sông Nile. Dài 2 mét, nặng 200 kg


Cá đuối nước ngọt sông Mekong. Dài 5 mét, nặng 600 kg,
đường kính thân mình 2,4 mét


Cá Arapaima sông Amazon. Dài 4,5 mét, nặng 200 kg


Cá tuyết sông Murray (Australia). Dài 2 mét, nặng 113,5 kg


Cá chép khổng lồ sông Mekong. Dài 3 mét, nặng 300 kgDài 2,4 mét và nặng 204 kg, con trê sa lưới

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: