Bác nông dân nọ có 1 chú vịt rất lạ kỳ.
cữ đi 1 bước là chú ta lại đẻ ra 1 quả trứng vàng.
1 buổi sáng.Chú ta đi từ nhà ra đến bờ ao để tắm.
Khoảng cách từ nhà ra đến bờ ao là 101 bước chân.
Hỏi chú vịt ấy đẻ đc bao nhiêu quả trứng tính từ nhà ra đến bờ ao ???

câu 2 : Trên thế giới có con chuột nào đi bằng 2 chân và loài vịt nào đi bằng 2 chân ??? ( có củ chuối quá ko ??? )