Câu đố 1:
một đàn nai hăm hở chạy vào rừng, tui băn chết 5 con. Hỏi còn lại mấy?
Câu đố 2:
Hôm qua đi chợ tau mua một nải chuối sứ, tau ăn hết 10 trái. Hỏi còn lại mấy trái?:-P
Câu đố 3:
Một đang voi điếc đi xem xiếc. Hỏi đàn voi có mấy con?
Còn nữa, nhưng chờ anh em vô đó tiếp!!!
giải được 2 câu rùi thì thêm tiếp
câu 4:
"có một bà già, bà đó bả bay vô rừng rồi... chết tuơi. Hỏi bà già bao nhiêu tuổi và... vì sao bà chết?"