Nam Đế Bắc Cái (20 tập trọn bộ)

Phim nói về thời trai trẻ của Hồng Thất Công (Bang chủ Cái Bang) và Đoàn Chánh Hưng ( Vua Đại Lý Quốc), phim đã cũ nhưng rất hay, nếu ai chưa xem thì kô thể bỏ qua.

Phim dài 20 tập, Dạng AVI và VOB, US lồng tiếng - Link megaupload


5 tập đầu tiên này bà con !

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=C4MRFXBM
http://www.megaupload.com/?d=ZWRLQWK7
http://www.megaupload.com/?d=5K27PIAB
http://www.megaupload.com/?d=J1OJTNF4
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=H68SRNJ7
http://www.megaupload.com/?d=POP6JNC6
http://www.megaupload.com/?d=ZRZN6KAN
http://www.megaupload.com/?d=HON71PC3
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=IDRVIOV2
http://www.megaupload.com/?d=SH2SGQPC
http://www.megaupload.com/?d=4HK8BZ4C
http://www.megaupload.com/?d=8XNT6S6V
Tập 4 : :http://www.megaupload.com/?d=HN5UVX0O
http://www.megaupload.com/?d=FDV6IS38
http://www.megaupload.com/?d=WLHI3JWJ
http://www.megaupload.com/?d=6TN2XIB8
http://www.megaupload.com/?d=4ASQB1K2
Tập 5 : :http://www.megaupload.com/?d=RS9BAIUB
http://www.megaupload.com/?d=1WQQB01L
http://www.megaupload.com/?d=6DTZNC04
http://www.megaupload.com/?d=W6KCMG6I


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: